Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

LORENZO'S OIL

Pel·lícula comentada: Lorenzo’s oil, USA, 1992
Direcció: George Miller.
Temàtica: Adrenoleucodistròfia, malalties rares.

L'oli de la vida és una pel·lícula dramàtica de 1992 dirigida per George Miller. Està basada en la verdadera història d'Augusto i Michaela Odone, dos pares en una lluita acarnissada per buscar un tractament per al seu fill Lorenzo, afectat adrenoleucodistròfia  (ALD).
És una síndrome neurometabòlica i neurodegenerativa fatal, que afecta el sistema nerviós i provoca insuficiència de la glàndula suprarenal, entre altres.

Afecta sobretot els homes, encara que les dones portadores poden tenir formes més lleus de la malaltia. Afecta 1 de cada 17.000-20.000 barons. La forma adulta o  adrenomieloneuropatia es manifesta a partir dels 20 anys i té una evolució lenta i progressiva, amb afectació motora i sensitiva de les extremitats inferiors, afectació de nervis perifèrics, amb rigidesa i espasmes musculars. És incapacitant i els afectats poden acabar necessitant cadira de rodes. També afecta la majoria de dones portadores, a partir dels 40 anys. La forma de la infantesa, o cerebral desmielinitzant, comença entre els 5 i els 12 anys i és d’evolució ràpida –uns dos anys fins a la mort- amb desmielinització cerebral amb un fort component inflamatori.

A càrrec de Pablo Ranea, llicenciat en biologia i investigador predoctoral del grup d’investigació de malalties neurometabòliques de l’IDIBELL, dirigit per la doctora Aurora Pujol.

Aquesta activitat forma part de la celebració del Dia Mundial de les Malalties Rares (28 de febrer).