Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

LA HABITACIÓN DE FERMAT
Pel·lícula comentada : “La habitación de Fermat”, Luis Piedrahita i Rodrigo Sopeña, 2007.
Tema: Matemàtiques

Gran part de la trama principal fa referència a l'anomenada conjectura de Goldbach, que planteja que qualsevol nombre parell es pot descompondre com la suma de dos nombres primers.
Quatre matemàtics, que no es coneixen entre si, són convidats per un misteriós amfitrió amb el pretext de resoldre un gran enigma. Es troben en una sala que comença a minvar cada cop que no poden resoldre un enigma fins que corren el risc de morir aixafats entre les seves parets.

comentari d’Anton Aubanell i Joan Jareño, matemàtics, professors de secundària i membres del CREAMAT.Organitzat amb la xarxa de biblioteques de L’Hospitalet.