Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

GATTACA
Pel·lícula comentada : Gattaca.  Andrew Nicol,1997.
Tema: Genètica.

No hi ha un gen que expliqui l’esperit. La genètica dóna un ventall de possibilitats, no un determinisme absolut. Quin és el límit de la genètica i la seva manipulació? Què és un gen desitjable?

Gemma Marfany és profesora titular de Genètica al departament de Genètica de la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori de Bioètica i Dret.