Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

DESAFIO TOTAL
Pel•lícula comentada : Desafio Total. Paul  Verhoeven, 1990.
Tema: Canvi climàtic i evolució.

El “progrès” i l’expansió demogràfica comporten alteració de l’equilibri ecològic. Els ecosistemas tenen un equilibri frágil. En un món on s´han produït grans canvis, on l’atmosfera on és respirable, el control dels recursos esdevé clau.

Daniel Turbón és catedràtic de paleoantropologia física a la Universitat de Barcelona.