Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

X MEN
Pel·lícula comentada : X Men . Bryan Singer, 2000.
Tema: Física i ciencia ficció.

Amb les lleis de Newton de la mecànica, les tres lleis de la termodinàmica o els principis de la mecànica quàntica, entre d'altres, es poden respondre a preguntes com: què succeeix quan en Flash frena de cop?, o quina era la gravetat al planeta originari de Superman?. També es podrà donar resposta a un dels temes més controvertits de l'univers Marvel: com va morir Gwen Stacy, per la caiguda des de dalt del pont o per la xarxa d'Spiderman?


Jordi Ojeda, és doctor enginyer industrial, codirector del projecte "Còmics, ciència i tecnologia". Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura. UPC.