Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

FRANKENSTEIN
Pel·lícula comentada : Frankenstein.  James Whale, 1931.
Tema: El desitg de vèncer la mort.

Viure després de mort, recuperar la vida d’un cos que ja l’ha perdut…o arribar a construïr un cos i donar-li vida. La ciència ficció ens ha fet creure que tot això és posible, però ho és de veritat? És pot crear la vida? És pot fer viure un ésser mort?

Josep Maria Potau és profesor del departament d’Anatomia i embriología humana a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.