Ciència de pel:lícula és un fons de cinema, amb un conjunt d'obres que plantegen temàtiques científiques o tecnològiques, en un sentit ampli.
Cada una de les pel·lícules és comentada per persones especialitzades, que en fan una lectura des del coneixement científic o tecnològic.
Les pel·lícules, juntament amb els comentaris, estan a disposició de tothom, a la Biblioteca Tecla Sala , Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44 de L'Hospitalet.

HERENCIA DEL VIENTO
Pel·lícula comentada : Herencia del Viento.  Stanley Kramer,1960.
Tema: Evolucionismo vs. Creacionisme.

Torna a estar d’actualitat el debat sobre si la humanitat és fruit de l’evolució, o hi ha hagut intervencions divines, dissenys intel·ligents, etc. La ciencia té totes les respostes?


Gustavo Llorente és profesor titular de biología animal a la Universitat de Barcelona.